objednávka

 

Registrácia firmy  - 1 prevádzka                              35 € bez DPH

Zápis 1 prevádzky do mapy. Zápis obsahuje umiestnenie prevádzky na mape, zaradenie do príslušnej kategórie, zápis názvu, popisu a telefónneho čísla.

Registrácia firmy  - 5 prevádzok                            100 € bez DPH

Zápis firmy s maximálne piatimi prevádzkami do mapy. Zápis obsahuje zápis firmy a umiestnenie 5 prevádzok na mape, zaradenie do príslušnej kategórie, zápis názvu, popisu a telefónneho čísla.

Registrácia firmy  - 20 prevádzok                          329 € bez DPH

Zápis firmy s maximálne dvadsiatimi prevádzkami do mapy. Zápis obsahuje zápis firmy a umiestnenie 20 prevádzok na mape, zaradenie do príslušnej kategórie, zápis názvu, popisu a telefónneho čísla.

Zákazník odoslaním objednávky a zaplatením administratívneho poplatku poveruje spoločnosť SYNETICS s.r.o. na zápis dodaných informácií do databázy Nav N Go. Platnosť zápisu nie je časovo obmedzená. Spoločnosť SYNETICS s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah zápisu. Spoločnosť SYNETICS s.r.o. a správca databázy nemusia zadané údaje publikovať, ak zápis svojim obsahom porušuje právne predpisy Slovenskej republiky, má politický alebo náboženský obsah, odporuje dobrým mravom alebo skutočnosti. K zápisu firmy do databázy dochádza ihneď po zaplatení administratívneho poplatku a preto je tento poplatok nevratný.